Bronzen waarderingsteken voor Jack Ponsteen

Tijdens de opening van afgelopen Explore op donderdag 14 mei, heeft Jack Ponsteen een bronzen waarderingsteken mogen ontvangen voor het opzetten van dit activiteit. Hij kreeg deze uit handen van regiobestuurslid Marcus de Regt die hiermee namens de regio zijn waardering liet blijken voor de inzet van Jack door de jaren heen. Marcus werd hierbij aangevuld door Cor van Zalk die toelichtte wat Jack voor Scouting Nunspeet heeft gedaan.

IMG_2427.JPG IMG_2436.JPGIMG_2437.JPG

 

Tijdens de Pikanu van 2008 hebben een aantal enthousiastelingen de koppen bij elkaar gestoken en de eerste geïnteresseerden benaderd voor een regiokamp met de explorerleeftijd. Er was direct belangstelling van onze eigen groep, de Osborne, Irmin Taweb, de John F. Kennedygroep en de Flevo scouts. In de loop van de tijd zijn daar meerdere groepen bijgekomen.

Tijdens de 7e editie van dit kamp is er door de regio bevonden dat de hoofdverantwoordelijke voor het opzetten voor dit kamp het verdiende om waardering hiervoor te ontvangen. Zeker omdat het een kamp is dat nog jaren kan voortgaan door de lichtgewicht opzet van de organisatie. Iets dat al jaren niet meer was gelukt op regioniveau. Al met al een prestatie van formaat.

Zoiets is ook te verwachten van iemand die ook binnen onze eigen vereniging zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Meer dan 25 jaar geleden was hij al actief leiding, begonnen bij de verkenners. Daarna heeft hij zich vrij snel toegelegd op de functie van begeleider en teamleider bij Cygnus rowans. In 1999 was hij betrokken en kartrekker bij de oprichting van de Highlanders en vanaf 2007 actief bestuurslid belast met de fusie en oprichting van de vereniging. Momenteel is hij nog actief als voorzitter van de stichting Bram IJzerman, die het Troephuis en Zwarte veldje beheert. Verder een groot aantal van initiatieven die opgestart zijn al dan niet door hemzelf maar altijd in de voorhoede.

Enkele feiten:

– Via EU samenwerkingskamp georganiseerd naar Litouwen met 50 deelnemers voor de explorers.
– Meer dan 25 keer Pikanu organisatie.
– Actief fondsen werver voor herbouw Guithégro na de brand
– Actief begeleider herbouw Guithégro
– Duizenden en nog eens duizenden uren aan vrijwilligerswerk geleverd.

Uiteraard feliciteren we Jack ook vanaf deze plek met het verdiende waarderingsteken.