Kalender weer aangevuld

De kalender op onze site is weer aangevuld met een heleboel data van:

– Speltakoverleggen

– Groepsraden

– Bestuursvergadering

– HIT

– RSW

– Trainingen

– etc. etc.

@ speltakleiding, zodra jullie je planning in beeld hebben kunnen ook jullie activiteiten erop vermelden.

Denk hierbij aan kampjes en afwijkende opkomstijden.