Wijziging klus- en ouderparticipatie avonden

Voor de maand mei hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden in de klus- en ouderparticipatie avonden.

Locatie Brams Troephuis: 5- mei is verplaatst naar 12 mei. dit i.v.m Bevrijdingsdag.
Locatie Guithégro: 14- mei verplaatst naar 13 mei dit i.v.m Hemelvaartsdag en verhuur.

Nieuwe data zijn dus:

Dinsdag 12 mei op locatie Brams Troephuis vanaf 19:30 uur

Woensdag 13 mei op locatie Guithégro vanaf 19:30 uur

BOB DE BOUWER